danabe1975@live.com      954496361

Formulario de Reserva

Complete o siguinte formulario para realizar a reserva. Esta reserva será efectiva cando reciba a confirmación por parte do restaurante.

Schedule: {:monday=>true, :tuesday=>true, :wednesday=>true, :thursday=>true, :friday=>true, :saturday=>true, :sunday=>true, :get_hour_min_lunch_monday=>"13:00", :get_hour_max_lunch_monday=>"16:30", :get_hour_min_dinner_monday=>"20:00", :get_hour_max_dinner_monday=>"00:00", :get_hour_min_lunch_tuesday=>"09:00", :get_hour_max_lunch_tuesday=>"16:30", :get_hour_min_dinner_tuesday=>"20:00", :get_hour_max_dinner_tuesday=>"00:00", :get_hour_min_lunch_wednesday=>"13:00", :get_hour_max_lunch_wednesday=>"16:30", :get_hour_min_dinner_wednesday=>"20:00", :get_hour_max_dinner_wednesday=>"00:00", :get_hour_min_lunch_thursday=>"13:00", :get_hour_max_lunch_thursday=>"16:30", :get_hour_min_dinner_thursday=>"20:00", :get_hour_max_dinner_thursday=>"00:00", :get_hour_min_lunch_friday=>"13:00", :get_hour_max_lunch_friday=>"16:30", :get_hour_min_dinner_friday=>"20:00", :get_hour_max_dinner_friday=>"00:00", :get_hour_min_lunch_saturday=>"13:00", :get_hour_max_lunch_saturday=>"16:30", :get_hour_min_dinner_saturday=>"20:00", :get_hour_max_dinner_saturday=>"00:00", :get_hour_min_lunch_sunday=>"13:00", :get_hour_max_lunch_sunday=>"16:30", :get_hour_min_dinner_sunday=>"20:00", :get_hour_max_dinner_sunday=>"00:00"}


Datos personais
Datos da reserva
:
Observacións